ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Ngọc Vãn Lâu

 • Tác giả: Ngọc Vãn Lâu
  Đại Tần Bá Nghiệp
  0 theo dõi | 208 Chương
  Tác giả: Ngọc Vãn Lâu
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Cuối thời Tần, Triệu Cao nắm hết quyền hành trong tay, đảo loạn triều chính, Đại Tần vào cảnh nguy cơ sớm tối... Trương Cường - Đội trưởng đội đặc nhiệm vì đọ súng với bọn buôn bán thuốc phiện đã bỏ mạng, xuyên qua thời điểm 2000 năm trước, nhập h... Đọc truyện