ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Nguyệt Lượng Bất Phát Quang

  • Tác giả: Nguyệt Lượng Bất Phát Quang
    Nghịch Thiên Thần Y
    0 theo dõi | 3027 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Chân chính thần y là cái gì? Là sẽ giết người thần y! Giết một người, cứu trăm người, có giết hay không? sát! đây là một cái không giống nhau thần y; hắn Diệu Thủ Hồi Xuân, có người đem tên hắn viết ở Trường Sinh bài vị trên, ngày đêm cung phụng. hắn bị ng... Đọc truyện