ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Nguyệt Trung Âm

  • Tác giả: Nguyệt Trung Âm
    Pháp Sư Áo Nghĩa
    1 theo dõi | 1039 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Chỉ cần có thể tạo thành một cái ổn định Pháp thuật mô hình, bất luận kẻ nào đều có thể trở thành pháp sư! Đây là pháp sư chung cực áo nghĩa! Chuyển kiếp trở thành quý tộc chi tử, mang theo kiếp trước siêu cấp lượng tử máy tính, Pháp thuật mô hình hạ b... Đọc truyện