ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến

  • Tác giả: Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến
    Ánh Chiếu Vạn Giới
    1 theo dõi | 1223 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Một phương kết nối chư thiên tế đàn, một phương hùng vĩ đến không thể tưởng tượng thế giới. Là hấp thu chư thiên vạn giới dinh dưỡng điên cuồng trưởng thành, vẫn là tại cái này Thần Ma hiển thánh thế giới hoàn toàn chết đi, nên lựa chọn như thế nào? ... Đọc truyện