ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Như Khuynh Như Tố

  • Tác giả: Như Khuynh Như Tố
    Kỳ Tích Triệu Hoán Sư
    2 theo dõi | 2596 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Ma thuật tài năng là số một, nhưng thể năng phương diện là phế vật? Triệu hoán sứ ma có thể là ngàn vạn, nhưng mình là độc thủ phía sau? Đối với cái này, chỉ muốn nói một câu: "Mọi chuyện chẳng đáng là bao!" Đây là đạt được kỳ tích, cũng đối k... Đọc truyện