ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Nhất Kiếm Phiêu Hương

  • Tác giả: Nhất Kiếm Phiêu Hương
    Hỗn Độn Đan Thần
    1 theo dõi | 451 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Hỗn Độn sơ khai, thiên địa ứng Hỗn Độn chi khí mà sinh, bồi dưỡng ngàn vạn vũ trụ; vạn vật ứng Hỗn Độn chi linh mà trưởng, thành tựu ngàn vạn sinh linh. Lấy vạn vật chi linh, ngưng kết thành đan, đây là tiểu đan chi đường, Hỗn Độn đan đạo, chính là thông t... Đọc truyện