ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Nhất Mộng Hoàng Lương

  • Tác giả: Nhất Mộng Hoàng Lương
    Lão Nạp Phải Hoàn Tục
    1 theo dõi | 280 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Đông Bắc xa xôi vùng núi Nhất Chỉ sơn bên trên có một tòa miếu nhỏ, tên là Nhất Chỉ miếu. Miếu thờ không lớn, lại vô cùng thần kỳ. Miếu bên trong có gạo, mười dặm phiêu hương. Miếu bên trong có nước, ngọt vô cùng, thắng qua quỳnh tương. Miếu bên trong có ph... Đọc truyện