ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Nhất Quý Lưu Thương

  • Tác giả: Nhất Quý Lưu Thương
    Phượng Đế Cửu Khuynh
    0 theo dõi | 2888 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Cửu hoàng tử muốn thành thân, cưới là một cái không có danh tiếng nữ đại phu, nháy mắt gợi ra nhiều người tức giận, hoàng thành ồ lên. Công chúa, quận chúa, quan gia tiểu thư, cùng nhau phản đối. Hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu. . . Cảnh cáo uy hiếp, đả k... Đọc truyện