ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường

  • Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường
    Thiết Lập Này Hỏng Rồi
    0 theo dõi | 227 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Biên Tập: Lam Hạ Thể loại: đam mỹ, xuyên thư, tương lai, hài hước, 1x1, HE Bạch Thời là tác giả chuyên viết tiểu thuyết mạng, ngoại trừ đôi lúc ác miệng một chút và đôi khi thích thổ tào thì không còn thiếu sót gì. Vào một ngày, một đám tác giả muố... Đọc truyện