ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Phát Biểu Oa Ngưu

  • Tác giả: Phát Biểu Oa Ngưu
    Tinh Võ Thần Quyết
    0 theo dõi | 335 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Thế giới các nơi, đứng sừng sững lấy mười hai toà Thông Thiên Thần Tháp, truyền thuyết cái này mười hai toà thông đạo Thần Tháp thông hướng trong truyền thuyết Vĩnh Sinh Chi Lộ. Nhưng là Thông Thiên Thần Tháp cao không thể chạm, mãi mãi không kết thúc. Thượng C... Đọc truyện