ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

  • Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
    Đông Cung
    0 theo dõi | 43 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Có con chồn bước lang thang, Ở trên đập đá đắp ngang sông Kỳ. Lòng em luống những sầu bi. Nỗi chàng quần thiếu ai thì may cho ? Lang thang chồn bước một mình. Sông Kỳ đã thấy băng ghềnh chỗ sâu. Lòng em luống những bi sầu, Nỗi chàng thiếu nịt, ai đâu may giù... Đọc truyện