ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Phi Tường De Lại Miêu

  • Tác giả: Phi Tường De Lại Miêu
    Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ
    0 theo dõi | 2875 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Chính hưởng thụ cái này lớp 12 cuối cùng nhất một cái nghỉ hè chuẩn đại học sinh La Tập, đang tiếp thụ trò chơi hảo hữu mời, trở thành 'Văn Minh Quật Khởi' cái trò chơi này người chơi sau khi, cả đời người của hắn tại thời khắc này phát sinh biến hóa nghiên... Đọc truyện