ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Phiêu Phù Đích Khí Cầu 2

  • Tác giả: Phiêu Phù Đích Khí Cầu 2
    Đô Thị Tu Chân Y Thánh
    0 theo dõi | 3450 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Một cái để sinh kế mà bôn ba lao lực tam lưu đại học trung y hệ tốt nghiệp, gặp bạn gái ghét bỏ huề nhau tay, cũng bởi vì không có thể tìm được công việc mà rơi vào sinh hoạt khốn cảnh, thế mà, một lần trong lúc lơ đảng xuất thủ cứu người, lại làm hắn ng... Đọc truyện