ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Philip Roth

 • Tác giả: Philip Roth
  Chia Tay Thôi, Columbus (Goodbye, Columbus)
  0 theo dõi | 8 Chương
  Tác giả: Philip Roth
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Thể loại: Hiện thực Dịch giả: Phạm Viêm Phương Philip Roth (sinh năm 1933) Nhà văn có những tác phẩm đặc trưng với đối thoại sắc bén, mối quan tâm đến đời sống của người Do Thái trung lưu, và những quan hệ bi đát giữa tình yêu trai gái và tình yêu gia đình.... Đọc truyện