ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Phong Cuồng Tiểu Cường

  • Tác giả: Phong Cuồng Tiểu Cường
    Siêu Não Hacker
    0 theo dõi | 700 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Khi còn bé một lần ngoài ý muốn não bộ bị thương, cho Lâm Hồng đã mang đến siêu cấp đại não. Nông thôn tiểu tử Lâm Hồng theo" khoáng thạch radio "Bắt đầu, không ngừng học tập cùng thăm dò, theo thái điểu bắt đầu, từng bước một đi đến đi thông Hacker Thiê... Đọc truyện