ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

  • Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
    Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên Tới
    0 theo dõi | 136 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Hai nhà ôm nhầm con, một nhà là thương gia, một nhà là hầu phủ, sự sai lệch về địa vị quá lớn! Ngu Tương bất hạnh xuyên qua thành nữ nhi của nhà thương gia bị ôm nhầm đến hầu phủ. Nguyên bản cuốn truyện: khi thân thế được sáng tỏ thì không những hai chân b... Đọc truyện