ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Phong Ngâm Tử Thần

  • Tác giả: Phong Ngâm Tử Thần
    Võng Du Chi Kiếm Đế
    0 theo dõi | 461 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Nam nhân truy cầu là cái gì? Ngươi có thể sẽ nói tiền tài cùng mỹ nữ. Sai rồi, là sự nghiệp cùng tình yêu... Tiểu thanh niên Hàn Dịch cũng tại sự nghiệp cùng tình yêu trên đều bi kịch. Vì vậy hắn tiến nhập chính mình tham dự thiết lập võng du —— " Thiên Hồng ",... Đọc truyện