ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Phong Phàm

 • Tác giả: Phong Phàm
  Đại Tà Đế
  0 theo dõi | 1044 Chương
  Tác giả: Phong Phàm
  Trạng thái: Còn Tiếp
  Đại thiên thế giới Thiên Huyễn vô tận, Tiểu Thiên Thế Giới đặc sắc rực rỡ. Diệp Lập là một cái dị khí phế vật thể nội không cách nào tu luyện, từ nhỏ làm nô bộc bên trong một chỗ gia tộc ở Tiểu U Quốc, ăn no bị bắt nạt, một lần ngoài ý muốn lại đ... Đọc truyện