ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Phong Vũ Thiên Hạ

  • Tác giả: Phong Vũ Thiên Hạ
    Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống
    2 theo dõi | 2047 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Mỹ nữ? Các ngươi đều đừng quấn quít lấy ta, ta chỗ này quá nhiều không giúp được. Tiền? Ta yêu thích! Nhưng là cũng quá nhiều. Quyền lợi! Đây mới là ta yêu nhất, nhưng là ta quyền lợi đã lớn đến chính ta đều sợ hãi! Các ngươi gọi ta Giang ca? Đó là ta trư... Đọc truyện