ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Quân Thiên Đế

  • Tác giả: Quân Thiên Đế
    Lăng Thiên Thần Đế
    0 theo dõi | 3285 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Thiếu niên Khương Thần, mang theo vô thượng huyền công hoành không xuất thế, từ đó đạp lên một đầu con đường nghịch thiên! Kiếm trảm Thần vương đầu, chân đạp Ma hoàng thân thể; cười uống Thần hoàng máu, giận ăn Chân Long thịt; thiên chi kiêu tử, cái thế h... Đọc truyện