ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Quang Lộc Đại Phu

  • Tác giả: Quang Lộc Đại Phu
    Thần Y Tiểu Nông
    0 theo dõi | 2688 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Thiếu niên ở sơn thôn thổ lộ hoa khôi bị chửi vô năng, ngoài ý muốn rơi xuống nước không chết, sau khi tỉnh lại phát hiện mình đạt được đại lượng nông nghiệp cùng y thuật tri thức, chỉ huy các hương thân làm giàu, các lộ mỹ nữ nhao nhao tìm tới.... Đọc truyện