ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Quyện Điểu Mộ Quy

  • Tác giả: Quyện Điểu Mộ Quy
    Thiên Nguyên Tiếu Ngạo
    0 theo dõi | 1153 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Cửu kiếp thất bại thi vô tồn, hồn phách bồng bềnh Vân Võ tinh. Sống lại chung viên phi thăng mộng, chín tầng trời tiếu ngạo tiêu diêu được. Chín kiếp tán tiên bản là trời nguyên người, nhưng mình không biết chút nào, lần thứ 9 độ kiếp thất bại, vô cùng may mắ... Đọc truyện