ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

  • Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
    Nở Rộ
    0 theo dõi | 57 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Đối với Lương Phi Phàm, không có điều gì anh không làm được, không có thứ gì anh không thể nắm trong lòng bàn tay. Nếu nói mỗi người đều có gót chân Asin thì Cố Yên cô chính là điểm yếu duy nhất của anh. Họ bên nhau bảy năm, cũng là bảy năm anh thấp thỏm lo â... Đọc truyện