ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Sở Lăng Thiên

 • Tác giả: Sở Lăng Thiên
  Tiêu Dao Tầm Tần Ký
  1 theo dõi | 158 Chương
  Tác giả: Sở Lăng Thiên
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Một người mạnh , cực mạnh đi vào thế giới Tầm Tần Ký sẽ có những thay đổi như thế nào . Ta sẽ cho mọi người biết thế nào là Càn Khôn Đại Nã Di, Giáng Long Thập Bát Chưởng,Thiếu Lâm Long Trảo Thủ,Độc Cô Cửu Kiếm . Kiếm thánh Tào Thu Đạo ư chỉ là tép riu ... Đọc truyện