ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Tàm Kiển Lý Đích Ngưu

  • Tác giả: Tàm Kiển Lý Đích Ngưu
    Chân Võ Thế Giới
    0 theo dõi | 1689 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Có một ngày, Dịch Vân đi leo núi, tại trong hang núi phát hiện một trương thần bí màu tím tấm thẻ.Hắn chạm đến tấm thẻ trong nháy mắt, sơn thể sạt lở.Tại hắn thật vất vả sau khi bò ra, đã thấy đến cực độ bất khả tư nghị một màn, ách. . . Cụ thể cái gì... Đọc truyện