ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Tác giả:Đông Nhật Anh Đào

  • Tác giả: Tác giả:Đông Nhật Anh Đào
    Diễn Trò
    0 theo dõi | 55 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Cha của Cận Tiêu là một quan chức nhỏ, quan trường thất bại, cho nên cô nghĩ đời này cô cứ an phận thủ thường, gặp và chung sống cùng con trai của một vị quan chức nhỏ khác, cứ vậy trải qua cả đời, dù là sống tạm trong thời loạn cũng được. Nhưng cậu Tư ... Đọc truyện