ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Tây Môn Phiêu Huyết

  • Tác giả: Tây Môn Phiêu Huyết
    Vạn Giới Tiên Vương
    0 theo dõi | 1762 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Là ai, dao động tinh hà đây, tinh mảnh đều rơi... Diệp Phong, duỗi lưng một cái, cầm lên thần chổi có thể nhặt lên tinh lúa, vui cười a, có thể thay đổi liên tục Càn Khôn, khiến hết thảy lặp lại chuyện xưa của hắn, ta mà, ngươi nghe.... Đọc truyện