ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Túy Tử Mộng Sinh

  • Tác giả: Túy Tử Mộng Sinh
    Trọng Sinh Vi Quan
    0 theo dõi | 651 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Hứa Lập – một người hết lòng phục vụ nhân dân, hết lòng vì người thân nhưng lại bị hại, anh ta được ông trời cho cơ hội sống lại, một cơ hội lựa chọn xuất hiện trước mắt Hứa Lập sẽ chọn như thế nào? Anh ta làm như thế nào để báo thù, bù đắp lỗi ... Đọc truyện