ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Tạ Lý Áo

 • Tác giả: Tạ Lý Áo
  Đại Thám Tử Hệ Thống
  0 theo dõi | 8 Chương
  Tác giả: Tạ Lý Áo
  Trạng thái: Còn Tiếp
  Nhân viên giao thức ăn Trương Duy Minh ngẫu nhiên thu được hệ thống đại tring thám,thu được tùy ý điều lấy quản chế năng lực, phá hoạch mê án trở thành nghiệp dư đại trinh thám. Theo hệ thống thăng cấp, kinh hỉ không ngừng xuất hiện. Được mạnh mẽ hệ thống n... Đọc truyện