ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Tả Tự Bản

 • Tác giả: Tả Tự Bản
  Thiên Thần Học Viện
  0 theo dõi | 672 Chương
  Tác giả: Tả Tự Bản
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Một đời chưởng quản vô số Tinh Tế Tinh Hệ quân vương. Được xưng tụng là vũ trụ ba tiện nhân một trong, giết người vô số, thủ đoạn độc ác, diệt không biết bao nhiêu Tinh Hệ lại có thể chuyển sinh thành một trong bốn hệ Thiên Thần mạnh nhất. Bộ truyệ... Đọc truyện
 • Tác giả: Tả Tự Bản
  Trương Tam Phong Dị Giới Du
  1 theo dõi | 893 Chương
  Tác giả: Tả Tự Bản
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Giới thiệu Truyện Trương Tam Phong từ nhỏ đắc thái cực hồn thạch. 1 trong thập đại thần binh được Nguyên Thủ Thiên Tôn thu nhận. Tu luyện 500 đắc đạo thành Đại La Kim Tiên phi thăng thần giới. Tại đây kết bạn với Tôn Ngộ Không. Sau sang Phương Tây Thần Giới ... Đọc truyện