ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Tất Cánh Thị Tuẩn Xài

  • Tác giả: Tất Cánh Thị Tuẩn Xài
    Tuyệt Thế Tà Tôn
    0 theo dõi | 2221 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Người mang Chiến Thần huyết mạch, cuồng huyết ngông nghênh, lực áp chư hùng! Bất Diệt Thánh Thể thân thể, nhục thân thành thánh, quét ngang Bát Hoang Lục Hợp! Thiên phúc địa diệt, vì ta vĩnh tôn!... Đọc truyện