ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Tịch Mịch Đông Nam Hoa

  • Tác giả: Tịch Mịch Đông Nam Hoa
    Bố Y Quan Đạo
    0 theo dõi | 1300 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    - Một Trương Thanh Vân kiếp trước lăn lộn khắp gầm trời đến khi trở thành giám đốc, chưa kịp hưởng quả ngọt thì mắc bệnh nan y mà bỏ mình… Trương Thanh Vân trọng sinh, hắn là một cán bộ trẻ của xã vùng núi, lúc này đang nằm ốm liệt giường và bỏ lỡ cơ h... Đọc truyện