ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Tịch Mịch Ngã Độc Tẩu

  • Tác giả: Tịch Mịch Ngã Độc Tẩu
    Tiên Thảo Cung Ứng Thương
    1 theo dõi | 1164 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Thái Hư tông nghèo túng đệ tử Thạch Việt ngẫu nhiên đạt được một cái không gian thần kỳ, bên trong có một khối không nhỏ Linh điền, đây đối với không mướn nổi môn phái Linh điền Thạch Việt tới nói, không thể nghi ngờ là một cái xoay người làm giàu cơ hội... Đọc truyện