ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Tịch Mịch Quan Hỏa

  • Tác giả: Tịch Mịch Quan Hỏa
    Nông Thôn Cực Phẩm Thần Y
    0 theo dõi | 3262 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Ba năm trước đây, Triệu Dương ôm hận bị đuổi ra thôn làng lại ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ, trở về lúc đã tinh thông tuyệt thế y thuật, càng thêm huyền bí công pháp tại thân! Đấu ác bá, cua gái đẹp, chuyên trị các loại không phục! Đây là một cái tiểu... Đọc truyện