ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Tổng Công Đại Nhân

  • Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
    Mẹ Kế Zombie
    0 theo dõi | 70 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Vương Hiểu Thư vừa ngủ dậy, phát hiện mình xuyên vào thịt văn tận thế, thành nữ phụ có kết cục bi thảm. Cô đạo nghĩa không chùn bước trên con đường chạy trốn, lại không hay ho gặp đầu sỏ truyền bệnh độc sáng lập kỉ nguyên tận thế —— nhà khoa học đ... Đọc truyện