ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Từ Sơn Lão Qủy

  • Tác giả: Từ Sơn Lão Qủy
    Cửu Chuyển Thần Đế
    0 theo dõi | 2445 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Linh Võ đại lục, Vạn tộc như rừng, thiên kiêu vượt qua ra, cường giả vi tôn, kẻ yếu chi mệnh như cỏ rác. Một cái tồn tại ở Thương Vân Quốc đông quận Thiên Kiếm Tông ngoại tông đệ tử, giãy giụa lấy muốn sống sót. Truyền thừa vạn cổ đệ nhất công pháp... Đọc truyện