ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Tam Bách Cân Đích Vi Tiếu

  • Tác giả: Tam Bách Cân Đích Vi Tiếu
    Chăn Nuôi Toàn Nhân Loại
    1 theo dõi | 1132 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Bộ lạc nông canh thời đại, thế giới là khổng lồ chưa biết. Theo không ngừng thăm dò, cổ nhân kinh hãi phát hiện, thế giới này, trời tròn đất vuông, có các loại thần tích giáng lâm, thậm chí có thân cao vạn trượng loại cực lớn cự nhân, Trí Tuệ Cự Thú bóng n... Đọc truyện