ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Tam Thập Hoàn Cật Nãi

  • Tác giả: Tam Thập Hoàn Cật Nãi
    Địa Phủ Khai Phá Thương
    0 theo dõi | 44 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Ngươi có nhiều biệt thự ? Không có ý tứ , ta có một tòa địa phủ! Nhà các ngươi có hơn nghìn vạn ? Không có ý tứ , ta có một tòa địa phủ! Ngươi nô bộc thành đống , mỹ nữ thành đàn ? Không có ý tứ , ta có một tòa địa phủ . . . - Truyện tác giả ra full rồi ... Đọc truyện