ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Tam sinh vạn vật

  • Tác giả: Tam sinh vạn vật
    Đạp Thiên Tranh Tiên
    0 theo dõi | 2280 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Phương Đãng sinh ra với thân phận Hỏa nô, dạng tồn tại còn thấp hơn cả nô lệ, bọn chúng 9 phần là thú chưa đủ 1 phần là người... Không nói được nhiều tiếng người, chỉ biết viết vài chữ, cả ngày ăn độc vật, sống dựa vào bản năng... Nhờ sự dạy b... Đọc truyện