ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thái Bình Thân Sĩ

  • Tác giả: Thái Bình Thân Sĩ
    Bạo Lực Ngưu Ma Vương
    0 theo dõi | 884 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Ta là nội gia Hình Ý Quyền đại sư , ta là kẻ xuyên việt Diệp Hàn , ta là trong chiến đấu thịt người máy trộn bê-tông , ta là Heel bộ lạc Ngưu Đầu nhân Keitel ... Nhiệt huyết đúc thành Vương Tọa , bạo lực chế tạo cơ sở ! Ta là Ngưu Ma vương ----- Diệp-Keitel ... Đọc truyện