ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thái Nghi

 • Tác giả: Thái Nghi
  Tiểu Tử Tu Tiên
  0 theo dõi | 54 Chương
  Tác giả: Thái Nghi
  Trạng thái: Còn Tiếp
  - Beep, bắt đầu thu thập năng lượng, hệ thống đang khởi động. - Beep, linh hồn được dung hợp thành công. Xin mời đặt tên cho hệ thống. - Beep, đã đặt tên cho hệ thống thành công. Tên hiển thị là "Khò Khò". - Beep, vui lòng chọn ngoại hình giao tiếp cho hệ th... Đọc truyện