ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thái Thanh Yêu Đạo

  • Tác giả: Thái Thanh Yêu Đạo
    Mỹ Mạn Chi Đạo Môn Tu Sĩ
    0 theo dõi | 2403 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Đây là một cái Đạo môn tu sĩ tại Marvel thế giới bên trong lăn lộn phong sinh thủy khởi cố sự, mỹ nữ, tiền tài, anh hùng, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. cảnh giới tu hành đại thể chia làm Tập Khí cảnh, Tâm Động cảnh, Dung Hợp cảnh, Trúc Cơ cảnh, Kim Đan ... Đọc truyện