ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thôn Thôn Sử Lai Mỗ

  • Tác giả: Thôn Thôn Sử Lai Mỗ
    Dị Giới Chi Cơ Quan Đại Sư
    0 theo dõi | 1142 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Bát cấp kỹ sư cháu trai Thường Minh, tại hiện thực trong thế giới không biết nên như thế nào truy tìm giấc mộng của mình. Một bản cơ quan Thiên Thư, mang Thường Minh tiến vào cơ quan sư thế giới. Bên trong đưa chung cực cơ quan sư bồi dưỡng hệ thống, khiến cho Thư... Đọc truyện