ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thương Hải Tiếu

  • Tác giả: Thương Hải Tiếu
    Tiêu Diêu Tiểu Thần Côn
    0 theo dõi | 4235 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Một cái nông thôn tiểu tử, bởi vì đời trước tình duyên, trở thành thần côn. Phong thủy bói quẻ, hành y chữa bệnh, xem số mạng, tiếp theo nhân duyên, giết ác quỷ, chém yêu ma. Nhà giàu truy đuổi nâng, người đẹp hiến thân, du long hoa đô. Xem nho nhỏ thần côn như th... Đọc truyện