ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thường Dụ

 • Tác giả: Thường Dụ
  Ngã Chân Thị Đại Minh Tinh
  0 theo dõi | 1671 Chương
  Tác giả: Thường Dụ
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Ta nằm một cái mộng, sau đó thế giới liền biến thành một khoản trò chơi, thế giới bối cảnh bị trò chơi tùy duy tu sửa lại, hoàn toàn đổi mới hoàn toàn, lịch sử cùng xã hội kết cấu tuy rằng biến hóa không lớn, nhưng không có này ta biết rõ tống nghệ tiết m... Đọc truyện