ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thường Thế

 • Tác giả: Thường Thế
  Ta Cho Vạn Vật Thêm Điểm
  0 theo dõi | 784 Chương
  Tác giả: Thường Thế
  Trạng thái: Còn Tiếp
  Cho vật phẩm thêm điểm, có thể sửa đá thành vàng, có thể cho vật phẩm có được năng lực đặc thù, Cho động thực vật thêm điểm, có thể cải biến chúng hình thái, có thể làm phép chúng thành yêu quái, Cho mình thêm điểm, có thể đạt được đủ loại kỹ... Đọc truyện