ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thượng Quan Hạo Linh

  • Tác giả: Thượng Quan Hạo Linh
    Đô Thị Đế Vương Tu Chân Giả
    0 theo dõi | 1204 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Thành phố Tể Hải xa xôi sơn thôn, một người nông thôn sinh viên, ở trong lơ đãng thu được nhìn thấu năng lực và cho tới bây giờ chưa từng thấy thần bí vũ khí, từ đó về sau, phải cố gắng thay đổi mình, để cho mình trở nên mạnh mẽ, không để cho người bất k... Đọc truyện