ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thượng Tương Ti Lệnh

  • Tác giả: Thượng Tương Ti Lệnh
    Bất Tử Tiên Đế
    0 theo dõi | 1328 Chương
    Trạng thái: Còn Tiếp
    Tiên Vũ giới Vô Cực Tiên Đế, bởi vì thiên phú kinh người, để cho người ghen tỵ,kiêng kỵ, cho nên bố trí bóp chết. Mười sáu năm sau, Vô Cực Tiên Đế sống lại hạ vị diện, sáng nay trở về, sát hại hồi sinh. Từng phụ hắn người, sẽ không còn ngày yên tĩnh. Từ... Đọc truyện