ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thảo Căn

 • Tác giả: Thảo Căn
  Vô Thượng Thần Vương
  0 theo dõi | 4098 Chương
  Tác giả: Thảo Căn
  Trạng thái: Hoàn Thành
  Vì cho mẫu thân chữa bệnh, Mạnh Phàm trái với tộc quy tự mình lên Kim Sơn hái thuốc, dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được một viên hạt châu màu đen, truyền thừa bất thế kỳ công, từ đó nghịch chuyển nhân sinh, ra sức đánh tiểu nhân, vượt cấp khiêu chiến, thu ... Đọc truyện