ChatBox
Tìm Kiếm
Thể loại
Lịch Ra Chương
Truyện Dịch
Truyện Sáng Tác

Tác giả: Thất Miên Điện Đăng

  • Tác giả: Thất Miên Điện Đăng
    Trà Sữa Big Size Thêm Đường Bớt Đá
    0 theo dõi | 13 Chương
    Trạng thái: Hoàn Thành
    Tag: Đam mỹ, ABO, Sinh tử, hoan hỉ oan gia, trúc mã. Tình trạng bản gốc: 7 chương đã hoàn Nhân vật chính: Từ Dực, Lâm Tê Hai người rõ ràng là một đôi thanh mai trúc mã, đã vậy còn là cặp AO có tin tức tố phù hợp đến 90%, thế mà không hiểu sao cả hai lại cứ ... Đọc truyện